Осъзнатост и спокойствие – седмичен обзор

Осъзнатостта ни дава възможност да сменим релсите, по които се движи съзнанието. То има ограничен фокус. За да хване нещо ново, трябва да пусне нещо старо. На този принцип се основават първите четири техники за връщане в спокойствието от тази седмица: префокусиране към дъх, тяло, външни слухови и визуални стимули. Това, което правихме петък бе малко по-трудно, а именно да използваме инерцията на тревожността срещу нея самата, но пък на помощ имахме креативна техника, разработена от Виктор Франкл.

Когато осъзнаем, че болшинството човечество сме или тревожни по природа или по принуда, можем дори да се усмихнем с разбиране и на собствените ни малки дъждовни облачетата в съзнанието. Същевременно, никой не е казал, че трябва непременно да стоим под тях. Препратка към публикациите с техниките от тази седмица, посредством които да отидем на слънчице:

Осъзнато дишане – път извън водовъртежа от мисли

Да се върнеш в тялото

Хей ушички, хей ги две

С форма на фантазия

Да се гмурнеш в спокойствието

И така 3 седмици вече се изтърколиха откакто започнахме да усвояваме умения за спокойствие. По план ни остава само още една седмица, като ще е изключително интересна, тъй като вече сме готови да разгледаме отблизо мислите си и как можем да ги успокоим.

До утре,

М