Не се лъжи

Не, не се лъжи. Неосъзнати пречупвания на гласа на света. Вдигаш слушалката. Пращи толкова силно. Тежък шум. Непромокаем.

Хората, ти и аз включително, виждат, чуват и усещат живота по сходно различен начин. Събития – изкривени, гласове – заглушени и толкова много усещания за света остават непознати завинаги. Нашият свят е разчертан от архитекти, скрити в подсъзнанието ни. Неосъзнато наследство на гени и преживявания. Нека животът ни не се изчерпи с калното междублоково пространство, затворено между три грозни панелки. Нека тези архитекти начертаят красив свят, който да помещаваме.  За тази цел искаме:

  • да разберем кои са тези архитекти,
  • как да влезнем в контакт с тях,
  • как да им казваме как да начертаят живота ни,
  • как да искаме строителни съвети от живота.

Темата е необятна и ясно обозрима. Всичко започва с навика да разграничаваме вътрешния ни глас и емоции в даден момент от лъжата, че това сме ние. Това е само част от нас, която иска нещо. Вътрешен одит – искаме ли да оставим тази част да определя мислите ни и емоциите ни в тази ситуация? Да оставим ли този конкретен архитект да направи поредната къща в бароков стил? Как да го убедим при цялата му любов към барока да заимства от Заха Хадид? Ще взема много интервюта по темата. Аз самият ще пиша по-често по нея от доста по-различен ъгъл, който ще ви развесели. Нека, обаче работим стъпка по-стъпка. Човек не се учи с четене, а с практика. Така, че ви предлагам до следващата статия да се опитаме да усещаме кои са архитектите, ако това е важно за вас. Как:

  1. Известен практикуващ BJJ бе казал, че за да се развиваш, трябва да оставиш егото пред вратата на доджото. При това упражнение искам да няма его, съдене, притеснение. Искам да има само честност.
  1. Във всеки един момент, в който имате вътрешен конфликт. Например: да изям ли пастата или да съм стройна. Да, звънна ли на клиента или не? Пишете измислен диалог между тази част от вас, която е за и която е против. Дайте им имена.
  1. Помислете си, кога са се „родили“ и какво е важно за тях. Това са вашите архитекти.

В следващата ми статия ще дам идеи как да се учим да работим добре с тях. Ако го направим, животът ни ще се подобри. Както е казал Карл Юнг:

„Докато не направиш несъзнаваното съзнавано, то ще ръководи живота ти и ще го наричаш съдба.“

После дори ще се говорим за съзнаване не само на рационално, но и на телесно ниво. Всяко нещо с времето си.

Успех и усмивки! И:

Не се лъжи

Не, не се лъжи. Прецакваш себе си.

Марин