Нарисувай вълшебен пейзаж от мисли

мисли

Човешкото съзнание е като гора, в която някой някога е посадил дървета – някои, от които бурите ще прекършат, а мислите – като крехки листа, докосващи слънчевата светлина само когато се спуска точно там, където висят.

Искаш ли да се вслушаш в шума на мислите и да отгатнеш от кои дървета са или пък да посадиш дървета с пъстри листа? Ако да, ела в следващите редове.

Нарисувай гора.

Кога за последно рисува? Вземи  голям лист и пъстри моливи. Когато има мисъл, която харесваш, нарисувай я като листенце. Когато имаш подобна хубава мисъл, нарисувай друго листенце до първото листенце и така, докато нарисуваш корона на дърво. Изследвай короната. Разгледай клонките от преживявания в спомените и очакванията ти. Разгледай ствола от вярвания. Колкото по-надолу върви, толкова по-силни стават те и така чак до корените в подсъзнанието. И отново погледни листата. Докосни ги. Допирът с тях поражда приятен усет. Почувствай в коя емоция прераства.

Направи същото и с мислите, които не ти допадат, но без да се насилваш. После усети как есенният вятър леко ги отнася. Остава само едно голо дърво от минали преживявания, очаквания и вярвания – пораснало от въображението и паметта ти.

Така, вместо да бягаш от някои листа или да съзерцаваш вече увехнали такива, лека по-лека ще нарисуваш гора със своите по-светли и по-тъмни кътчета, която е вътре в теб и под която лежат магични съкровища. Може би дори вече ти е любопитно как повърхността на съзнанието ти ще се отпечата на бял лист като гора, дървета и листа?

Нарисувай какво има под, над, около и в гората.

Колко красива е гората, когато наоколо има кристално чисти планински езера и ромолящи поточета, когато хората, които допускаш вътре я облагородяват с фиданки от здравословни убеждения. И обратното, представи си каква гора расте над уморено съзнание и напрегнати нерви. Колко ще е чиста, ако из нея бродят хора, изхвърлящи грозни емоции и вярвания? И може би около гората има бодлив плет и порта, ключът от която държиш ти.

В гората има отъпкани пътеки. И понякога няма зряла логика, защо ходиш по тези пътеки освен, че са отъпкани – първо от объркано дете, после от юноша, следващ едва видните стъпчици в тревата. И така докато не се появи пътека, по която още продължаваш да минаваш. И може би част от тези пътеки водят към дърветата, които не дават нито завет, нито плод, а други едва видни пътеки те подканват към скришни кътчета в гората, в които растат магични дървета с вълшебни мисли, изпълващи те с нова сила.

Нарисувай всичко това. Почвата, хората, пътеките. Виж нагледно какво обгражда и поражда мислите ти, какво води към тях и какви емоции пораждат, като ги докоснеш.

Картината се променя, променяйки живота ти.

С промените в живота ти, ще се променя и картината, ще се появяват нови пътеки и нови дървета, а други ще потъват в растителност. Някои дървета дори ще бъдат съборени от бури. Не спирай да рисуваш, защото първо картината ще отразява съзнанието и живота ти, но с времето ще се случи обратното – животът ще се превърне в отражение на картината.

мисли

Рисувай и съзерцавай.

Рисувай къде си в даден момент. Как стигна там? До кое дърво си. От какви убеждения са корените му? Каква е почвата под него? И после отново погледни цялата гора.

Може да видиш, как държиш щастливо листо или тревожно листо, но това е просто листо от цялата картина и то е паднало от едно от многото дървета, към които води една от многото пътеки. И когато прецениш, можеш да го пуснеш и да отидеш до друго дърво и да съзерцаваш друго листо по твоя воля. Опознаваш все по-добре пътеките на съзнанието си и скоро целево ще създаваш нови. Засега просто съзерцавай дърветата с любопитство и любов към себе си. Приеми ги такива каквито са и ако е нужно, добави още някое клонче или листо в картината си. Има време да засадиш много нови дървета по твой избор. Сега виж тези такива, каквито са, защото дори дърветата не са вечни.

И ако искаш, виж себе си отстрани, как гледаш дърво или дори едно листо, може би залепяйки го за носа си. И може би погледнато отстрани дори е малко смешно. Човешко е.

Живот и здраве, следващата ми статия ще е на 06 октомври. Дотогава рисувай и съзерцавай с усмивка или поне без да се цупиш. Превърни мислите в горски пейзаж, който гледаш отстрани.

Успех и до след месец!

М