Лош мениджър, добър мениджър

Представи си следното. Фабрика. Чуваш крясъци. Истеризирал мениджър. Крещи на работниците, че са шибани идиоти. Поточната линия се е повредила и бълва долнопробен продукт в нечовешки количества. Мениджърът тича в кръгове и крещи „шибани идиоти“, колкото глас има. Работниците в тъп ступор гледат как поточната линия бълва ли бълва боклуци. Забравих да ти кажа, че фабриката е твоя? Какво би направил/a? Аз бих спрял поточната линия като за начало.

Главата ни е като фабрика. В нея има склад за мисли и чувства „купени“ от обкръжаващата ни среда и незавършено производство от минали ситуации, в които дадено действие е останало недовършено, поточна линия за действия, изградена от гени, навици, възприятия и стратегии, работници, които оперират поточната линия.  И мениджър, който отговаря за склада и поточната линия. При някои хора този мениджър или спи, или крещи. При други – подбира внимателно какво влиза в склада, бракува и отписва ненужното незавършено производство (незавършени гещалти) и следи как върви производствения процес, така че ако се появи дефект – линията да бъде спряна в рамките на до 60 секунди и дефектът да бъде отстранен незабавно. Какъв е вашият мениджър?

Лош мениджър

Лош мениджър

Ако се посипвате с пепел, че сте дебели, че на дадена презентация сте казали нещо, не както трябва, че сте слабохарактерни, че сте себични, че сте мързеливи, а в същото време не знаете защо сте такъв или такава (във вашите си очи) или каква е реалната причина, а не поводът, да направите нещо, то кажете на истеризиралия мениджър в главата ви да спре да тича като изоглавен и да крещи. Човекът очевидно е преуморен. Оставете го да се пенсионира. Имате нужда от нов мениджър.

Добър мениджър

Добър мениджър

Когато имате добър мениджър в главата си, усещате какъв кеф е да се работи с него/нея. Такъв мениджър знае и усеща какъв ненужен инвентар има в менталния ви склад и знае как да го бракува, за да не ви хаби ресурси. Знае, как да ви набавя полезни мисли и чувства. Знае, как ако се появи неплодородна мисъл, да не допуска тя да влезе в контакт с емоции и обратното. Знае как да мотивира работниците на конвейера. И най вече знае как да оперира ефективно поточната линия, така че да сте по-продуктивни, независимо дали се борите на фронта на предприемачеството, кариерата, спорта или изкуството.

Къде да го намерим?

В нас самите.

На първо място мениджмънтът е отношение. Наблюдавал съм организации, където избират хора с нездраво его на ръководни позиции и продуктивността отива на кино. Често не се различават здраво его от истерично его. Здравото его не го е страх да бъде човек от плът и кръв. На истеричното его му е много трудно да приеме, че може да не е перфектно и да не е повече от останалите. Фокусирайте върху това, когато управлявате действията си да го правите през призмата на здравото его.

На второ място мениджмънтът е приоритети. Трябва да търсите максимална ефективност на ресурса независимо дали гледате дали има възвръщаемост от стартирането на нов продукт, навлизането на нов пазар или времето прекарано в дадена мисъл или емоция. Не става дума да си забраним да сме хора, но ако видим, че имаме непродуктивни мисли, то от тях ще последват непродуктивни действия и това само ще ни отдалечи от човека, който можем да бъдем при пълно разгръщане на потенциала ни. Не искам да разфокусирам статията. Затова само един съвет: усетите ли негативна мисъл, която не ви трябва веднага променете физиологията си – оправете дишането, отпуснете мускулите, изпъчете се, усмихнете се, потатаникайте си. Когато мисълта не може да възседне емоция, ефектът й е много по-слаб.

На трето място мениджмънтът е железен фокус. Имайте цел и насочете фокуса си върху нея. Не допускайте да ви разсеят. Пак само един съвет: вижте кои са спусъците, които ви вкарват в ресурсно състояние и кои новини, хора и източници на информация смъкват нивата ви на енергия без да ви дават нищо ползотворно насреща. Увеличете първите, изолирайте вторите.

На четвърто място мениджмънтът е реализъм. Един мениджър знае, че мястото, на което е сега не е мястото, на което ще е в бъдеще и че всичко е постоянен прогрес, но не го е страх да види спокойно нещата такива каквито са. Както почти всяка организация има ахилесова пета – била тя в бюрокрация, била тя в оперативен левъридж, била тя в лошо маркетингово позициониране, така и почти всеки си има проблемни зони, които са някакви възли от възпалени мисли и емоции, които дори и леко да бъдат докоснати се изкривява обективното възприятие на реалността и действията ни.  Пак само един съвет: вижте кои са тези места и ги приемете спокойно. В повечето случаи те са като ревящо дете, което просто иска да му се усмихнеш и ще заспи сладък сън.

Оттук насетне, сами можете да потърсите този мениджър във вас, да го доизградите и да имате (още) по-добър живот.

Поздрави,

Марин